top of page

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met (langdurig) verzuim van een werknemer wilt en moet u er alles aan doen om de verzuimduur te beperken en te voorkomen dat uw werknemer in de WIA belandt. Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of de eigen, oorspronkelijke functie nog als passend is aan te merken of met technische en/of organisatorische aanpassingen passend te maken is. Wanneer dat niet het geval is wordt advies gegeven over ander passend werk binnen de eigen organisatie en wordt beoordeeld of begeleiding naar ander werk bij een andere organisatie (ofwel Re-integratie extern (spoor 2) aan de orde is. Een arbeidsdeskundig onderzoek omvat een interview met de werkgever en de werknemer, een werkplekonderzoek en indien nodig overleg met de bedrijfsarts. Een arbeidsdeskundig onderzoek en advies is een belangrijk document bij het 'UWV-poortwachterproof' maken van het re-integratieverslag (RIV) van een verzuimde werknemer na 2 jaar ziekte.

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page