top of page
Met loopbaancoaching wordt de kandidaat geholpen bij het komen tot een hernieuwde, passende loopbaan-/beroepskeuze. Tijdens individuele gesprekken krijgt de deelnemer inzicht in eigen beroepeninteresses, affiniteiten, werkwaarden, eigenschappen en kwaliteiten. Zelfwerkopdrachten, tests en vragenlijsten worden daarbij als hulpmiddelen ingezet. Met onze ondersteuning oriënteert de kandidaat zich op een overzichtelijk aantal passende loopbaanopties.  Op basis hiervan worden weloverwogen loopbaanbeslissingen genomen. Het eindresultaat is een concreet Plan van aanpak loopbaan en opleiding dat de deelnemer met onze hulp zelf opstelt. Hierin staan het voorkeursberoep, gestelde loopbaandoelen, te ondernemen acties met een tijdspad en een kostenoverzicht wanneer scholing of training aan de orde is. Loopbaancoaching kan worden ingezet als zelfstandige dienst maar ook in combinatie met een Loopbaanassessment.

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page