top of page
gettyimages-901879336-2048x2048 (2).jpg

Ondernemer en
arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid van een ondernemer heeft grote impact op de ondernemer en zijn bedrijf. Maar ook voor de AO-Verzekeraar kunnen de kosten hoog oplopen. Beide partijen hebben er belang bij dat snel en adequaat actie wordt ondernomen om de schade te beperken. Dit begint met het in kaart brengen van de situatie en indien aan de orde, het beoordelen van de mate van arbeids-ongeschiktheid. Na gedegen arbeidsdeskundig onderzoek ontvangen partijen een rapportage met onze bevindingen en een arbeidsdeskundige beschouwing. Op basis van deze analyse geven we advies over mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, mogelijk in aangepaste vorm. Vervolgens kunnen we voorzien in verdere begeleiding met als doel uitbreiding van werkzaamheden en hiermee beperking van financiële schade.  Wanneer voortzetting van de onderneming door de ondernemer niet meer mogelijk is, kunnen we hulp bieden bij het bepalen van een andere, passende loopbaanrichting voor de verzekerde en begeleiding bieden bij het verwerven van passend werk.

Hieronder worden onze meest relevante diensten weergegeven binnen het werkveld Ondernemer en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page