top of page

Bij verzuim van een werknemer is het zaak om snel adequaat actie te ondernemen. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeizamer de terugkeer naar werk wordt en hoe hoger de kosten zijn voor de werkgever. Als werkgever wordt u bijgestaan door een bedrijfsarts die periodiek vaststelt wat de belastbaarheid van de werknemer is en advies geeft over opbouw in uren. In aanvulling hierop geeft een arbeidsdeskundige advies over duurzame werkhervatting in passend (gemaakt) werk. Ook niet direct aan het verzuim gerelateerde belemmeringen, bijvoorbeeld een belastende thuissituatie of conflicten op de werkplek, krijgen daarbij aandacht. Waar een bedrijfsarts denkt in beperkingen (wat kan de werknemer nog niet), denkt een arbeidsdeskundige in mogelijkheden! Wat kan de verzuimende werknemer met zijn beperking voor werkzaamheden verrichten?

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page