top of page

Wanneer duidelijk wordt dat terugkeer in (aangepast) eigen werk van een zieke werknemer niet mogelijk is, zijn werkgever en werknemer vanuit de WVP verplicht om te onderzoeken wat andere passende functies zijn binnen de eigen organisatie. Als blijkt, veelal na een arbeidsdeskundig onderzoek, dat deze interne mogelijkheden er niet structureel en duurzaam zijn dan is re-integratie extern (spoor 2) aan de orde. De werkgever faciliteert de werknemer in dit geval bij het verwerven van passend werk bij een andere werkgever. Detachering bij een andere werkgever is hierbij een optie.

 

Trajectfasen en thema's binnen dit traject zijn:

1. Intakegesprek met kennismaking en afstemming van verwachtingen 

2. Opstellen van een spoor 2 re-integratieplan met een (voorlopig) persoons- en zoekprofiel

3. Verhelderen persoonlijk profiel en bepalen van de loopbaanfocus

5. Training solliciteren en netwerken (CV, brief, sollicitatiegesprek, netwerken)

6. Begeleiding bij solliciteren, netwerken en jobhunting

7. Bemiddeling en begeleiding bij plaatsing (evt. detachering) en ondersteuning bij WIA-keuring

Hieronder geven we het Re-integratietraject extern schematisch weer.


 
Schema re-integratie extern - spoor 2.png

Een re-integratietraject kan afhankelijk van individuele omstandigheden variëren in duur en intensiteit. Neem eens contact op om de mogelijkheden te bespreken waarna we u een voorstel op maat bieden.

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page