top of page
gettyimages-627079102-2048x2048 (3).jpg

Duurzame
inzetbaarheid

Werkstress en psycho-sociale (over)belasting veroorzaken veel schade voor organisaties en werknemers. Waar het bij organisaties vooral gaat om economische schade door uitval van werknemers en discontinuïteit, zijn de gevolgen voor de werknemer schadelijk voor loopbaan, gezondheid en persoonlijk leven. Als loopbaanadviseurs en arbeidsdeskundigen brengen wij oorzaken van ervaren werkstress en (dreigende) psycho-sociale overbelasting in kaart. Op basis hiervan worden de risico's op uitval vroegtijdig gesignaleerd waardoor tijdig actie kan worden ondernomen. In samenspraak met de werkgever en werknemer stellen we een interventieplan op en bieden we advies en begeleiding om te komen tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als blijkt dat een werknemer niet op zijn of haar plek zit kan de inzet van een Loopbaanassessment of Loopbaancoaching zinvol zijn.

Voor de beoordeling van beleefde psycho-sociale arbeidsbelasting op individueel niveau maken wij gebruik van de voor arbeidsdeskundigen ontwikkelde vragenlijst DPQ. In het pdf-document leest u hier meer over.
Voor de beoordeling van duurzame inzetbaarheid op individueel niveau maken wij gebruik van de vragenlijst Duurzamen ArbeidsindeX (DIX). In het pdf-document leest u hier meer over.
De meest relevante diensten binnen het werkveld Duurzame inzetbaarheid en Psycho-sociale arbeidsbelasting zijn:

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page