top of page
picto (2).jpg

Verzuim
en WVP

Verzuim kost veel; maatschappelijk, persoonlijk en financieel. Als werkgever wilt u er alles aan doen om de verzuimduur te beperken. Dat wordt in uw rol van 'poortwachter' ook van u verwacht. Vaak schakelen organisaties aan het einde van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundige in voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit omdat er tegen die tijd een besluit moet worden genomen over het al dan niet opstarten van externe re-integratie (spoor 2). Voor u als werkgever zijn er echter goede redenen om niet te wachten met de inzet van een arbeidsdeskundige tot het einde van het eerste ziektejaar. Hoe sneller de benutbare arbeidsmogelijkheden van de werknemer worden ingezet, hoe groter de kans op succesvolle en structurele re-integratie binnen het eigen bedrijf. De inzet van een arbeidsdeskundige rondom het eerste ziektejaar is overigens geen verplichting. Wel draagt dit in hoge mate bij aan adequate re-integratie én het voorkomen van een sanctie door het UWV bij de zogeheten RIV-toets. Wanneer het duidelijk is dat de uitgevallen werknemer niet meer kan terugkeren in (aangepast) eigen werk, kunnen we aan de hand van een loopbaanassessment advies geven over andere passende functies binnen en/of buiten uw organisatie. 

De meest relevante diensten binnen het werkveld Verzuim en WVP zijn:

Meer informatie?

Hebt u een vraag of wilt u een casus bespreken?
Bel dan met Toine Werst op 06-50455415 of vul het contactformulier in.
bottom of page