top of page
loopbaan planning is maatwerk

Speciale aandacht voor de loopbaan van medewerkers

​Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Met elkaar zorgen zij voor het bereiken van organisatiedoelen en tevreden klanten. Soms is het nodig om speciale aandacht te schenken aan de loopbaan van een individuele medewerker. Wij bieden deze aandacht op een persoonlijke en professionele wijze. Ook verzorgen wij assessments bij vragen rondom in- en doorstroom van (nieuwe) medewerkers.

Anker 1
loopbaanbegeleiding
Een medewerker van uw organisatie heeft behoefte aan professionele begeleiding bij het maken van bewuste en weloverwogen loopbaankeuzes. Bij loopbaanbegeleiding ondersteunt een ervaren loopbaancoach uw medewerker gedurende 4 tot 6 sessies bij het doorgronden van de eigen drijfveren, interesses en affiniteiten. Daarnaast worden aan de hand van zelfassessments de talenten en competenties in kaart gebracht. Vervolgens vertalen we deze inzichten naar passende en haalbare loopbaanrichtingen en functies. Tegen het einde van het traject stelt de kandidaat met ondersteuning van de loopbaancoach een concreet loopbaanactieplan op.
Hulpmiddel bij oriënteren

Al onze cliënten krijgen onbeperkt toegang tot Trjct Online, de meest uitgebreide online-database met informatie over beroepen, arbeidsmarkt en opleidingen.

Anker 2
loopbaanadvies
Met een loopbaanonderzoek en -advies krijgt uw medewerker een onderbouwd loopbaanadvies en eventuele een opleidingsadvies. Dit advies wordt gegeven op basis van testonderzoeken, zelfassessments en diepte-interviews en neemt voor de medewerker 1 dag in beslag. Eerst worden intellectuele capaciteiten, talenten, persoonlijkheids- kenmerken, carrièrewaarden en interesses objectief in kaart gebracht. Vervolgen gaan we met uw medewerker in gesprek over hierbij passende loopbaanopties. Het tastbare eindresultaat is een duidelijk en uitgebreid loopbaanadviesrapport.
Voorbeeldrapporten
Anker 3
assessment
Een assessment wordt ingezet bij de selectie van een kandidaat voor een functie of in het kader van een potentieelbeoordeling. Een assessment geeft u inzicht in het werk- en denkniveau en de competenties van een sollicitant of medewerker en de ontwikkelbaarheid van competenties. Gedurende (meestal) 1 werkdag worden de verstandelijke capaciteiten, competenties en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat beoordeeld aan de hand van psychologische tests en diepte-interviews. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van praktijksimulaties in de vorm van een rollenspelassessment, postbakopdracht of videosimulatietest. Het resultaat is een uitgebreid schriftelijk assessment-/adviesrapport met de onderzoeksbevindingen en concrete en heldere adviezen.
Voorbeeldenrapporten
Anker 4
outplacement
Outplacement is erop gericht uw werknemer te begeleiden naar een functie extern die goed past bij zijn of haar drijfveren en kernkwaliteiten. Outplacement is altijd maatwerk. Neem contact op voor het maken van een afspraak waarna wij u een voorstel op maat doen. Er is een traject voor ieder budget.
bottom of page